Kuidas on toetusi kasutatud?

Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga 2004. aastal on meile eraldatud toetuse abil ellu viidud tuhandeid projekte üle Eesti. Ka Sinu kodukohas kasutatud toetusega on tehtud palju vajalikku ja kasulikku, et kohalikku elukvaliteeti tõsta.

"Mis on tehtud" rubriigist leiad nii artikleid ja videoklippe edukatest projektidest kui ka toetuse saaja kirjapandud vahetu kogemuse taotlemise protsessist.

Vaata toetuste kasutamist

Mille jaoks saab toetust?

Perioodil 2014-2020 on Eestil võimalik kasutada struktuuritoetust 3,5 miljardit eurot, mis investeeritakse hariduse, majanduse, keskkonna, energeetika, transpordi ja infotehnoloogia arendamisse.

Need valdkonnad tõstavad kõige paremini Eesti konkurentsivõimet ning mõjutavad püsivalt ja positiivselt ka teiste elualade arengut.

 

EL toetused 2014-2020

Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge