Uudised

Haridus- ja teadusministeeriumis valminud riikliku tellimusega saab tänavu tasuta tööalast koolitust 11 687 inimest üle Eest

Kavas on 910 tasuta kursust 32 kutseõppeasutuses ja kutseõpet pakkuvas rakenduskõrgkoolis. Kursused on suunatud täiskasvanutele, kelle konkurentsivõimet ja tööalast toimetulekut õpe kasvatada aitab.

Enam kursusi pakutakse arvutikasutuse, ehituse, majutamise ja toitlustamise alal. Viiendik kursustest on mõeldud vene keelt kõnelevale elanikkonnale ja valdav osa neist toimub Ida-Virumaal ja Tallinnas.

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja haridus- ja teadusministeerium projekti «Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine» raames.

Other news

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab kokku 400 000 euroga nelja kultuuri- ja kolme spordisündmust

KIK avas ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetamise taotlusvooru

Avatakse taotlusvoor, kust saab taotleda toetust rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Uudiste arhiiv


Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge