Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Regionaalarengu Fond (European Regional Development Fund, lühidalt ERF) pakub liikmesriikidele toetust, et ühtlustada erinevate piirkondade arengut ning tugevdada majanduslikku ja ühiskondlikku sidusust Euroopa Liidus.

Fond rahastab järgmisi tegevusi:

  • Otsene investeeringutoetus ettevõtetele (rõhuga väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel), et luua püsivaid töökohti;
  • Infrastruktuuriprojektide toetamine, mis on olulisel määral seotud uurimustöö ja innovatsiooniga, telekommunikatsiooniga, keskkonnaga, energiamajandusega ja transpordiga;
  • Finantsinstrumendid (riskikapitalifondid, kohaliku arengu fondid jne), et toetada regionaalset ja kohalikku arengut ning edendada linnade ja maapiirkondade koostööd.

Toetus Eestile ERF-ist oli aastatel 2004-2006 3,64 miljardit Eesti krooni ning käimasoleval eelarveperioodil 2007-2013 on toetussumma 1,86 miljardit eurot (29,11 miljardit Eesti krooni).
 Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge