Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Veiste ostmine;Rohusöötade koristusmasinate ostmine;Traktorite ostmine;Rohusöötade koristusmasinate 3.0100...
Loe lähemalt siit
KOOLI- NURME TALU
3.1.1 Investeeringud põllumajandustootmisse
01.07.200431.12.2004
Võru maakond
Toetus 55,31% 40 822 €
Projekti maksumus 73 810 €
Fond: EAGGF
Veiste ostmine;Sõnnikulaoturite ostmine;Avalduse ja äriprojekti koostamine 3.0100-2106
Loe lähemalt siit
MATI VALLIKIVI KALDA TALU
3.1.1 Investeeringud põllumajandustootmisse
01.04.200530.09.2008
Hiiu maakond
Toetus 50% 5 254 €
Projekti maksumus 10 507 €
Fond: EAGGF
Veiste toomine Kaugatoma- Lõo alvarile Saaremaal 2.2.0301.11-0088
Loe lähemalt siit
MTÜ Ute
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine)
01.06.201131.03.2012
Saare maakond
Toetus 90% 54 799 €
Projekti maksumus 60 888 €
Fond: ERDF
VEKA 1.0200.07-2821
Loe lähemalt siit
Fenster Ehitus OÜ
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
12.06.200712.07.2007
Harju maakond
Toetus 0% 0 €
Projekti maksumus 0 €
Fond: ESF
Vemek Grupp Äriplaan 2014-2020.5.01.002.01.15-0041
Loe lähemalt siit
Vemek Grupp OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
01.08.201531.07.2016
Tartu maakond
Toetus 79,40% 14 972 €
Projekti maksumus 18 856 €
Fond: ERDF
Vene keele erialakeele kursused 1.0200.06-0867
Loe lähemalt siit
aktsiaselts EGeen
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
23.01.200630.04.2006
Tartu
Tartu maakond
Toetus 70% 384 €
Projekti maksumus 548 €
Fond: ESF
Vene keele suvekool 2014-2020.1.05.16-0021
Loe lähemalt siit
Sisekaitseakadeemia
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul
06.03.201704.10.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 9 866 €
Projekti maksumus 9 866 €
Fond: ESF
Vene keele testimissüsteemi loomine Tartu Ülikoolis 1.0101-0367
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
1.1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem
01.04.200631.10.2008
Ida-Viru maakond
Narva
Toetus 75% 60 034 €
Projekti maksumus 80 046 €
Fond: ESF
Vene või eesti keelt teise keelena õppivate õpilaste keeleoskuse arendamine läbi nende omavahelise koostöö....
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul
01.06.201731.05.2018
Tartu
Tartu maakond
Toetus 100% 8 981 €
Projekti maksumus 8 981 €
Fond: ESF
Veneerium halukaarik 2014-2020.4.04.16-0100
Loe lähemalt siit
Terratek Osaühing
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
22.02.201631.03.2016
Võru
Võru maakond
Toetus 80% 2 400 €
Projekti maksumus 3 000 €
Fond: ERDF
Venemaa autotööstusettevõtete pressvormide ja stantside turu-uuringu läbiviimine 1.4.0501.10-3578
Loe lähemalt siit
Zircon Group OÜ
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
05.12.201028.02.2011
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 4 090 €
Projekti maksumus 8 181 €
Fond: ESF
Venemaa ja naabruspoliitika sihtriikide ärikeskkonna alase magistriõppe ühismooduli arendamine Eesti...
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
1.2.4.1 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine
01.09.201031.12.2014
Üleriigilised projektid
Toetus 94,90% 222 195 €
Projekti maksumus 234 145 €
Fond: ESF
Venemaa turu-uuringud 1.4.0501.11-3714
Loe lähemalt siit
Letocz Pocet OÜ
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
07.02.201101.09.2011
Saare maakond
Toetus 50% 2 270 €
Projekti maksumus 4 540 €
Fond: ESF
Venemaa? Venemaa! Äri võimalikkusest Venemaal. 1.0200.06-1671
Loe lähemalt siit
aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
28.09.200515.12.2005
Tartu
Tartu maakond
Toetus 70% 895 €
Projekti maksumus 1 278 €
Fond: ESF
Venevere veskitiigi taastamine 4.0201-0260
Loe lähemalt siit
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.08.200631.08.2007
Lääne-Viru maakond
Toetus 75% 105 771 €
Projekti maksumus 141 027 €
Fond: ERDF
Vensen AS ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse...
Loe lähemalt siit
Aktsiaselts Vensen
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
05.12.201101.06.2012
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 3 490 €
Projekti maksumus 6 980 €
Fond: ESF
Venteco ventilatsiooniagregaadi väljatöötamine 3.1.1701.15-2028
Loe lähemalt siit
OÜ Venteco Systems
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
17.03.201531.08.2015
Pärnu
Pärnu maakond
Toetus 70% 19 950 €
Projekti maksumus 28 500 €
Fond: ERDF
Ventilatsiooni puhastus 2014-2020.5.01.17-0524
Loe lähemalt siit
Asulavent OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
01.10.201730.09.2018
Tartu
Tartu maakond
Toetus 79,48% 15 000 €
Projekti maksumus 18 873 €
Fond: ERDF
ventilatsiooni puhastusseadmete hankimine 2014-2020.5.01.17-0457
Loe lähemalt siit
Puhas Köök OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
21.03.201720.03.2018
Harju maakond
Tallinn
Toetus 52,51% 15 000 €
Projekti maksumus 28 567 €
Fond: ERDF
Ventilatsiooni torustiku inspekteerimis - proovide võtmise roboti tehnoloogiaalane nõustamine 1.4.0501.11...
Loe lähemalt siit
Norden Cleaning OÜ
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
01.11.201101.09.2012
Tartu maakond
Toetus 50% 9 328 €
Projekti maksumus 18 655 €
Fond: ESF
Ventilatsioonirest 2014-2020.4.04.17-0582
Loe lähemalt siit
Stonetek OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
19.07.201718.07.2018
Saare maakond
Toetus 80% 4 000 €
Projekti maksumus 5 000 €
Fond: ERDF
Ventilatsiooniroboti proovide ladustamise mooduli arendus 3.1.1701.12-0880
Loe lähemalt siit
Norden Cleaning OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
01.08.201201.06.2013
Tartu maakond
Toetus 100% 16 000 €
Projekti maksumus 16 000 €
Fond: ERDF
Ventilatsiooniseadmete puhastamise seadmete soetamine 1.4.0201.10-1345
Loe lähemalt siit
OÜ Sanvent
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
01.07.201030.06.2011
Ida-Viru maakond
Toetus 78,21% 6 366 €
Projekti maksumus 8 140 €
Fond: ESF
Ventilatsioonisüsteemide mõõtmise ja reguleerimise tehnoloogiaalane nõustamine 3.1.1701.13-1672
Loe lähemalt siit
Õhukeskus OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
07.11.201310.02.2014
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Ventilatsioonisüsteemide mõõtmise ja reguleerimise tehnoloogiaalane nõustamine 3.1.1701.13-1717
Loe lähemalt siit
OÜ VENTILATSIOONIHOOLDUS
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
20.12.201327.03.2014
Tartu
Tartu maakond
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Ventilatsioonisüsteemide puhastamiseks vajalike töövahendite soetamine 1.4.0201.10-1328
Loe lähemalt siit
Vendimeistrid OÜ
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
29.06.201028.06.2011
Tartu maakond
Toetus 58,47% 6 391 €
Projekti maksumus 10 931 €
Fond: ESF
Veoauto haagise tagauste lukk 2014-2020.5.01.15-0156
Loe lähemalt siit
Trailer Lock OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
11.01.201610.01.2017
Harju maakond
Tallinn
Toetus 80% 14 810 €
Projekti maksumus 18 513 €
Fond: ERDF
Veoauto ja haagise kassett-tüüpi pealisehituse täislahenduse väljatöötamine 2014-2020.4.04.16-0069
Loe lähemalt siit
Starmast OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
01.02.201601.10.2016
Jõgeva maakond
Toetus 80% 4 000 €
Projekti maksumus 5 000 €
Fond: ERDF
Veoauto ja haagise vaheraami ja liigutusmehhanismide täislahenduse väljatöötamine kassett tüüpi kastidele...
Loe lähemalt siit
osaühing AUTO ja METALL
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
20.06.201620.12.2016
Jõgeva maakond
Toetus 80% 4 000 €
Projekti maksumus 5 000 €
Fond: ERDF
Veoautode rehvitööde käivitamine 1.4.0201.09-0521
Loe lähemalt siit
Meelis Koppel FIE
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
22.09.200922.02.2010
Võru maakond
Toetus 78,25% 6 391 €
Projekti maksumus 8 168 €
Fond: ESF

Lehed

09.03.2017