Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Väetusmasinate või -seadmete ostmine ja paigaldamine;Väetusmasinate või -seadmete ostmine ja paigal 3.0100...
Loe lähemalt siit
OSAÜHING MARDI
3.1.1 Investeeringud põllumajandustootmisse
01.05.200531.12.2005
Hiiu maakond
Toetus 40% 7 669 €
Projekti maksumus 19 173 €
Fond: EAGGF
Väga efektiivse inimese 7 harjumust - täiendkoolitus 1.0200.07-2608
Loe lähemalt siit
Telema AS
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
14.03.200723.03.2007
Harju maakond
Tallinn
Toetus 70% 57 €
Projekti maksumus 81 €
Fond: ESF
Väga efektiivse juhi 7 harjumust 1.4.0501.09-0320
Loe lähemalt siit
Elion Ettevõtted Aktsiaselts
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
25.03.200931.12.2009
Harju maakond
Tallinn
Toetus 30% 3 762 €
Projekti maksumus 12 539 €
Fond: ESF
Väga energiatõhusatele majadele (ehk nn „passiivmajadele“) sobivad AEROC plokkidest seinalahendused, nende...
Loe lähemalt siit
Bauroc AS
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
26.03.201231.05.2012
Lääne-Viru maakond
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Vaga Vesi veeanalüüsid 2014-2020.4.04.17-0469
Loe lähemalt siit
Vaga Aed OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
25.02.201721.06.2017
Harju maakond
Toetus 80% 3 972 €
Projekti maksumus 4 965 €
Fond: ERDF
Vahekast 3.1.1701.13-1210
Loe lähemalt siit
OÜ Mehhanism
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
22.01.201330.06.2013
Tartu
Tartu maakond
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
vahelduvresonantsmuunduriga keevitusaparaat 2.0300.06-0509
Loe lähemalt siit
Tallinna Tehnikaülikool
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.12.200631.05.2007
Harju maakond
Tallinn
Toetus 75% 12 409 €
Projekti maksumus 16 545 €
Fond: ERDF
Vähelõimunute iseseisva eesti keele õppe õpihoiakute kujundamine 2014-2020.1.06.16-0071
Loe lähemalt siit
Integratsiooni Sihtasutus
2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks
01.01.201731.12.2018
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 242 217 €
Projekti maksumus 242 217 €
Fond: ESF
Vähendatud fraktsiooniga põlevkivi lendtuhk - polümeer komposiidi arendus. 2014-2020.4.04.18-0772
Loe lähemalt siit
Ecomineral OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
01.05.201830.04.2019
Harju maakond
Tallinn
Toetus 70% 9 940 €
Projekti maksumus 14 200 €
Fond: ERDF
Vähendatud HCI emissiooniga PVC - lendtuhk komposiitmaterjali loomise võimaluste väljaselgitamine 3.1.1701...
Loe lähemalt siit
OÜ ATI Profiil
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
15.10.200925.12.2009
Haapsalu
Lääne maakond
Toetus 100% 3 196 €
Projekti maksumus 3 196 €
Fond: ERDF
Vahendid õppekeskkonna loomiseks mõõdukate ja raskete puuetega lastele õpetamisel 2.5.0300.09-0003
Loe lähemalt siit
Porkuni kool
2.5.3.1 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine
02.02.200929.02.2012
Lääne-Viru maakond
Toetus 100% 195 178 €
Projekti maksumus 195 178 €
Fond: ERDF
Vahendite ostmine Kasari luhtade hooldamiseks 2014-2020.8.01.002.01.15-0092
Loe lähemalt siit
Kasari Luha Selts
2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud
01.05.201530.06.2016
Lääne maakond
Toetus 85% 165 580 €
Projekti maksumus 194 800 €
Fond: CF
Vahetuse meistrite juhtimisoskuste arendamine 1.0200.06-0203
Loe lähemalt siit
OÜ Balti Spoon
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
08.08.200626.12.2006
Harju maakond
Toetus 50% 1 486 €
Projekti maksumus 2 972 €
Fond: ESF
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS 2.0300.06-0448
Loe lähemalt siit
AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
05.04.200604.04.2008
Harju maakond
Tallinn
Toetus 70,53% 1 550 911 €
Projekti maksumus 2 198 798 €
Fond: ERDF
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelistumise edendamine 1.4.0701...
Loe lähemalt siit
AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus
1.4.7.1 Arendustöötajate kaasamise toetus
22.08.201131.07.2014
Harju maakond
Tallinn
Toetus 70% 23 493 €
Projekti maksumus 33 561 €
Fond: ESF
Vahtra tn 5, Lagedi VK ühendamine 2014-2020.7.01.18-0878
Loe lähemalt siit
Rein Indlo
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
22.08.201816.02.2019
Harju maakond
Toetus 65,98% 1 796 €
Projekti maksumus 2 722 €
Fond: CF
Vaida aleviku kaugkütte katlamaja renoveerimine 2014-2020.6.02.18-0338
Loe lähemalt siit
Aktsiaselts ELVESO
2014-2020.6.2.1 Kaugküttekatelde renoveerimine ja/või rajamine ning kütuse vahetus
01.10.201830.09.2020
Harju maakond
Toetus 50% 143 950 €
Projekti maksumus 287 900 €
Fond: CF
Vaidva jõe koelmute taastamine ja rajamine 2.1.1001.13-0038
Loe lähemalt siit
Eesti Loodushoiu Keskus
2.1.10.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)
15.01.201331.12.2014
Valga maakond
Toetus 100% 79 571 €
Projekti maksumus 79 571 €
Fond: CF
Vaidva kalatrepp ja kudemisalad 2.1.1001.10-0012
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Vastse-Roosa Külaselts
2.1.10.1 Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)
16.03.201131.12.2012
Võru maakond
Toetus 100% 200 000 €
Projekti maksumus 200 000 €
Fond: CF
Vaigufraktsioonid nahakaitsevahendite koosseisus 3.1.1701.14-1758
Loe lähemalt siit
Osaühing Bauland
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
16.12.201310.03.2014
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Vaigufraktsioonid sõraliste/kabjaliste kaitsesalvide koosseisus 3.1.1701.13-1710
Loe lähemalt siit
ECOCHEMI OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
18.11.201310.03.2014
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Väike puidutööstus 2.0100.06-1137
Loe lähemalt siit
Jaan Kotka
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
01.08.200415.08.2004
Lääne-Viru maakond
Toetus 50% 943 €
Projekti maksumus 1 885 €
Fond: ERDF
Väike Werrone Kool - õppiv organisatsioon 2014-2020.1.02.18-0548
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Werrone
2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus
18.06.201831.12.2018
Võru
Võru maakond
Toetus 100% 5 000 €
Projekti maksumus 5 000 €
Fond: ESF
Väike-Emajõe kallaste korrastamine ja jõe tervendamine 4.0201-0258
Loe lähemalt siit
Sangaste Väike-Emajõe Selts MTÜ
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.08.200630.11.2007
Valga maakond
Toetus 73,58% 13 226 €
Projekti maksumus 17 974 €
Fond: ERDF
Väike-ettevõtja finantskursus 1.0200.07-2789
Loe lähemalt siit
OÜ BDA Consulting
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
28.05.200730.06.2007
Harju maakond
Tallinn
Toetus 70% 306 €
Projekti maksumus 437 €
Fond: ESF
Väike-ettevõtja finantskursus 1.0200.08-3183
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
29.09.200830.11.2008
Valga maakond
Toetus 70% 1 321 €
Projekti maksumus 1 886 €
Fond: ESF
Väike-Kopli 4, Kärdla vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine 2014-2020.7.01.18-0704
Loe lähemalt siit
Aado Kuuse
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
31.07.201830.01.2019
Hiiu maakond
Toetus 66,01% 3 792 €
Projekti maksumus 5 745 €
Fond: CF
Väike-Liiva 12, Kärdla vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine 2014-2020.7.01.18-0835
Loe lähemalt siit
Maido Julge
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel
29.08.201828.02.2019
Hiiu maakond
Toetus 66,01% 3 792 €
Projekti maksumus 5 745 €
Fond: CF
Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi väljaarendamine 2014-2020.5.04.16-0106
Loe lähemalt siit
Väike-Maarja Vallavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
29.04.201628.09.2018
Lääne-Viru maakond
Toetus 85% 935 710 €
Projekti maksumus 1 100 835 €
Fond: ERDF
Väike-Maarja aleviku biokütuse katlamaja 2014-2020.6.02.17-0280
Loe lähemalt siit
Adven Eesti AS
2014-2020.6.2.1 Kaugküttekatelde renoveerimine ja/või rajamine ning kütuse vahetus
04.04.201731.12.2018
Lääne-Viru maakond
Toetus 50% 289 564 €
Projekti maksumus 579 128 €
Fond: CF

Lehed

09.03.2017