Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Võru mnt. 14 tootmisterritooriumi osaline katmine kõvakattega 2.0200.06-0524
Loe lähemalt siit
osaühing HOBBITON
2.2.1 Ettevõtluse infrastruktuuri arendamine
14.08.200612.11.2006
Põlva maakond
Toetus 45% 118 134 €
Projekti maksumus 262 521 €
Fond: ERDF
Võru Muusikakooli hoone rekonstrueerimine 2.4.0101.09-0070
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
01.10.200820.08.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 318 858 €
Projekti maksumus 375 127 €
Fond: ERDF
Võru valla soojusmajanduse arengukava 2015-2025 koostamine 2014-2020.6.02.003.01.15-0007
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
15.07.201530.01.2016
Võru maakond
Toetus 67,75% 5 000 €
Projekti maksumus 7 380 €
Fond: CF
Võru valla suuremate tööstusalade juurdepääsuteede remont 2.4.0301.10-0099
Loe lähemalt siit
Võru Vallavalitsus
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
01.06.201030.11.2010
Võru maakond
Toetus 85% 197 555 €
Projekti maksumus 232 418 €
Fond: ERDF
Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine 2.1.0101.10-0060
Loe lähemalt siit
OÜ Võru valla Veevärk
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
11.01.201030.06.2013
Võru maakond
Toetus 85% 5 353 823 €
Projekti maksumus 6 298 615 €
Fond: CF
Võru veearvestite soetamine 2.1.0101.15-0151
Loe lähemalt siit
AS Võru Vesi
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
29.05.201531.12.2015
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 142 231 €
Projekti maksumus 167 331 €
Fond: CF
Võru XVI Folkloorifestival - Kagu-Eesti visiitkaart 3.1.2301.10-0026
Loe lähemalt siit
Mittetulundusühing Võru Folkloorifestival
3.1.23.1 Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine
01.02.201031.08.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 70% 25 531 €
Projekti maksumus 36 473 €
Fond: ERDF
Võru-suunalise kergliiklustee ehitamine (projekti esimene etapp) 2.4.0201.09-0001
Loe lähemalt siit
Tartu Linnavalitsus
2.4.2.1 Linnaliste piirkondade arendamine
25.05.200931.10.2009
Tartu
Tartu maakond
Toetus 85% 141 687 €
Projekti maksumus 166 691 €
Fond: ERDF
Võru-suunalise kergliiklustee ehitamine (projekti II etapp) 2.4.0201.09-0006
Loe lähemalt siit
Tartu Linnavalitsus
2.4.2.1 Linnaliste piirkondade arendamine
15.10.200931.07.2010
Tartu
Tartu maakond
Toetus 85% 576 290 €
Projekti maksumus 677 988 €
Fond: ERDF
Võrukeelse lastehoiu teenuse pakkumine Haanja vallas 2014-2020.2.01.002.01.15-0013
Loe lähemalt siit
Haanja Vallavalitsus
2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele
01.01.201631.12.2018
Võru maakond
Toetus 74,80% 31 400 €
Projekti maksumus 41 977 €
Fond: ESF
Võrukivi tehnopargi 8 kinnistu soojavõrguga ühendamine 2014-2020.5.04.16-0096
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
01.08.201631.07.2017
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 194 129 €
Projekti maksumus 228 387 €
Fond: ERDF
Võrumaa ametnike haldusvõimekuse tõstmise koolitusprojekt 1.5.0303.08-0068
Loe lähemalt siit
Võrumaa Omavalitsuste Liit
1.5.3.1 Avaliku sektori töötajate ja mittetulundusühenduste töötajate koolitus ja arendamine
10.05.200801.02.2009
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 34 465 €
Projekti maksumus 40 547 €
Fond: ESF
Võrumaa kohalike omavalitsuste tippametnikele strateegilise juhtimise ja planeerimise alane koolitus 1...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Omavalitsuste Liit
1.4.1 Haldussuutlikkuse tõstmine
20.05.200631.12.2006
Võru
Võru maakond
Toetus 75% 5 982 €
Projekti maksumus 7 976 €
Fond: ESF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur 1. Peahoone rekonstrueerimine 4.0301-0106
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
25.02.200430.09.2005
Võru maakond
Toetus 80% 948 997 €
Projekti maksumus 1 186 246 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur II. Õpilaskodu rekonstrueerimine 4.0301-0107
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.03.200401.10.2005
Võru maakond
Toetus 80% 472 294 €
Projekti maksumus 590 368 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur III. Tööpingid 4.0301-0111
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.04.200431.05.2005
Võru maakond
Toetus 60,28% 25 440 €
Projekti maksumus 42 200 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur IV. IKT õppebaasi areng 4.0301-0112
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.06.200431.08.2005
Võru maakond
Toetus 80% 55 304 €
Projekti maksumus 69 130 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur V. Peahoone rekonstrueerimine II 4.0301-0136
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
15.05.200501.10.2005
Võru maakond
Toetus 80% 121 597 €
Projekti maksumus 151 996 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur VI. Tehnomaja-laboratooriumi projekteerimine ja juurdeehitus 4...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
24.03.200530.04.2008
Võru maakond
Toetus 76% 1 518 457 €
Projekti maksumus 1 997 969 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimine, puidu- ja...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
2.5.2.1 Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine
01.10.200815.06.2013
Võru maakond
Toetus 100% 5 709 998 €
Projekti maksumus 5 709 998 €
Fond: ERDF
Võrumaa pikaajaliste töötute konkurentsivõime ja aktiivsuse tõstmine eeltingimusena nende...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Omavalitsuste Liit
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
01.07.200731.08.2008
Võru maakond
Toetus 75,14% 166 969 €
Projekti maksumus 222 220 €
Fond: ESF
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator 2.0300.06-0511
Loe lähemalt siit
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator MTÜ
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.11.200630.06.2008
Võru maakond
Toetus 64,52% 31 789 €
Projekti maksumus 49 273 €
Fond: ERDF
Võrumaa Tehnoloogiainkubaatori jätkuprojekt 2.0300.08-0651
Loe lähemalt siit
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator MTÜ
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.11.200830.11.2008
Põlva maakond
Valga maakond
Võru maakond
Toetus 100% 1 533 €
Projekti maksumus 1 533 €
Fond: ERDF
Võrumaa Tehnoloogiainkubaatori jätkuprojekt II 2.0300.09-0675
Loe lähemalt siit
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator MTÜ
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.12.200831.05.2009
Põlva maakond
Valga maakond
Võru
Võru maakond
Toetus 100% 4 600 €
Projekti maksumus 4 600 €
Fond: ERDF
Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine 2018-2019 2014-2020.5.04.17-0252
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.201831.12.2019
Võru
Võru maakond
Toetus 84% 45 619 €
Projekti maksumus 54 308 €
Fond: ERDF
Võrumaa toitlustusettevõtetele suunatud koolitus konkurentsivõime suurendamisek 1.0200.07-2322
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
15.01.200730.06.2007
Võru maakond
Toetus 69,34% 2 668 €
Projekti maksumus 3 848 €
Fond: ESF
Võrumaa turismi arendamine 2018-2019 2014-2020.5.04.17-0253
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.201831.12.2019
Võru
Võru maakond
Toetus 84% 43 336 €
Projekti maksumus 51 590 €
Fond: ERDF
VÕRUMAA TURISMI ARENDAMINE, TUNTUSE SUURENDAMINE 2014-2020.5.04.17-0177
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.201731.12.2017
Võru
Võru maakond
Toetus 84% 44 165 €
Projekti maksumus 52 578 €
Fond: ERDF
VÕRUMAA TURISMIINFOKESKUSE REKONSTRUEERIMINE JA TURISMIINFOSÜSTEEMI ARENDAMINE 3.1.1801.10-0010
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
3.1.18.1 Turismiinfo jaotuskanalite toetamine
01.10.200931.10.2011
Võru
Võru maakond
Toetus 95% 104 054 €
Projekti maksumus 109 531 €
Fond: ERDF
VÕRUMAA TURISMIINFOKESKUSE TURISMIJAOTUSKANALITE SÜSTEEMI ARENDAMINE 3.1.1801.13-0027
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
3.1.18.1 Turismiinfo jaotuskanalite toetamine
16.08.201331.05.2014
Võru
Võru maakond
Toetus 95% 15 913 €
Projekti maksumus 16 750 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017