Sa oled siin

Toetatud projektid

Allpool leiad informatsiooni Euroopa Struktuuri- ja investeerimisfondidest toetatud projektidest. Spetsiifiliste toetatud projektide leidmiseks on võimalik kasutada filtreid.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

Võõrkeeleõpetus ja-õpetaja uues õppekavas 1.1.0706.11-0237
Loe lähemalt siit
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit
1.1.7.1 Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine
01.09.201101.06.2013
Üleriigilised projektid
Toetus 95% 16 457 €
Projekti maksumus 17 323 €
Fond: ESF
Voosemetsa puhkeküla- ja laagri avamine 2.0100.06-1278
Loe lähemalt siit
Voosemetsa OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
30.09.200401.12.2004
Lääne maakond
Toetus 75% 10 226 €
Projekti maksumus 13 635 €
Fond: ERDF
Võrguliikluse süvendatud seire 2014-2020.11.02.17-0089
Loe lähemalt siit
Riigi Infosüsteemi Amet
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine
01.01.201801.11.2019
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 500 000 €
Projekti maksumus 500 000 €
Fond: ERDF
Võrgustatud objektidega targa kodu lahenduse teenuste väljatöötamine 2.0300.07-0555
Loe lähemalt siit
OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
16.07.200710.10.2007
Harju maakond
Tallinn
Toetus 75% 11 453 €
Projekti maksumus 15 270 €
Fond: ERDF
Vormsi Paadi tootmisruumidesse seadmekomplekti ja ahju soetamine 2.0100.06-0708
Loe lähemalt siit
Vormsi Paat OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
15.05.200615.08.2006
Lääne maakond
Toetus 75% 1 212 €
Projekti maksumus 1 617 €
Fond: ERDF
Võrsna puisniidu taastamine 2.2.0301.11-0112
Loe lähemalt siit
Saaremaa Vanade Maastike Kaitse Ühing
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine)
01.05.201131.12.2012
Saare maakond
Toetus 90% 22 463 €
Projekti maksumus 24 958 €
Fond: ERDF
Võrtsjärve hoiuala kaitsekorralduslike tegevuste elluviimine Jõesuus 4.0204-0283
Loe lähemalt siit
Võrtsjärve SA
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.09.200601.09.2007
Tartu
Tartu maakond
Viljandi
Viljandi maakond
Toetus 73,20% 47 471 €
Projekti maksumus 64 849 €
Fond: ERDF
Võrtsjärve hoiualas asuva Pähksaare poollooduslike koosluste taastamine ja säilitamine 2014-2020.8.01.002...
Loe lähemalt siit
MTÜ Võrtsjärve luhad
2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud
01.05.201530.06.2016
Valga maakond
Toetus 85% 17 166 €
Projekti maksumus 20 196 €
Fond: CF
Võrtsjärve Väravate väljaarendamine - II etapp 2.4.0301.08-0019
Loe lähemalt siit
Võrtsjärve SA
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
01.07.200830.09.2010
Tartu maakond
Toetus 84,35% 869 206 €
Projekti maksumus 1 030 418 €
Fond: ERDF
Võru Avatud Noortekeskuse ruumide renoveerimine ja sisustamine 4.0301-0151
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.09.200530.09.2006
Võru maakond
Toetus 41% 36 058 €
Projekti maksumus 87 946 €
Fond: ERDF
Võru kaugküttevõrgu rekonstrueerimine I 2014-2020.6.02.17-0309
Loe lähemalt siit
Danpower Eesti AS
2014-2020.6.2.2 Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine
10.05.201709.05.2019
Võru
Võru maakond
Toetus 50% 418 166 €
Projekti maksumus 836 331 €
Fond: CF
Võru kaugküttevõrgu rekonstrueerimine Vabaduse-Vilja tn piirkonnas 2.3.0401.09-0012
Loe lähemalt siit
Danpower Eesti AS
2.3.4.1 Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks
01.11.200930.11.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 50% 419 606 €
Projekti maksumus 839 212 €
Fond: ERDF
Võru kesklinna kaugküttevõrgu ühendamine Laane piirkonna ning Kuperjanovi pataljoniga 2014-2020.6.02.16-0162
Loe lähemalt siit
Danpower Eesti AS
2014-2020.6.2.2 Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine
02.05.201601.05.2018
Võru
Võru maakond
Toetus 50% 431 680 €
Projekti maksumus 863 361 €
Fond: CF
Võru Kesklinna Kooli muusikal 2014-2020.1.05.17-0132
Loe lähemalt siit
Võru Kesklinna Kool
2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
29.09.201731.01.2019
Võru
Võru maakond
Toetus 85,85% 5 000 €
Projekti maksumus 5 824 €
Fond: ESF
Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine 2014-2020.1.04.17-0057
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.1.4.1 Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine
01.11.201531.12.2018
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 2 564 560 €
Projekti maksumus 3 017 130 €
Fond: ERDF
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi rekonstrueerimine 2.4.0101.11-0175
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2.4.1.1 Kohalike avalike teenuste arendamine
01.09.201131.08.2014
Võru
Võru maakond
Toetus 83,36% 2 426 826 €
Projekti maksumus 2 911 292 €
Fond: ERDF
Võru Kubija järve seisundi tervendamine ja taastamine avalikes kohtades 4.0201-0126
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.04.200501.03.2007
Võru
Võru maakond
Toetus 75% 14 332 €
Projekti maksumus 19 110 €
Fond: ERDF
Võru Laste- ja Pereabikeskuse renoveerimine ja keskuse töö käivitamine 2.5.0100.09-0016
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2.5.1.1 Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamisekeskuste ning huvikoolide kaasajastamine
01.07.200831.12.2009
Võru
Võru maakond
Toetus 90% 141 546 €
Projekti maksumus 157 274 €
Fond: ERDF
Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine 2014-2020.5.04.16-0091
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.5.4.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)
01.08.201601.06.2018
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 1 270 627 €
Projekti maksumus 1 494 856 €
Fond: ERDF
Võru linna ja valla töötute noorte ja lühiajaliste töötute tööjõuturule kiiremale integreerumisele kaasa...
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
1.3.1.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
01.05.201031.08.2011
Võru maakond
Toetus 90% 103 495 €
Projekti maksumus 114 995 €
Fond: ESF
Võru linna keskväljaku rajamine 2014-2020.5.04.16-0094
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
01.08.201630.06.2018
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 2 709 126 €
Projekti maksumus 3 187 207 €
Fond: ERDF
Võru linna Laane võrgupiirkonna ja perspektiivsete võrgupiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine...
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
28.12.201530.06.2016
Võru
Võru maakond
Toetus 83,33% 5 000 €
Projekti maksumus 6 000 €
Fond: CF
Võru linna Tamula järve ja Võhandu kanali kaldaalade saneerimine 4.0201-0270
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.10.200631.08.2008
Võru
Võru maakond
Toetus 60,39% 46 874 €
Projekti maksumus 77 624 €
Fond: ERDF
Võru linna tasandusrühma loomine 2014-2020.2.01.002.01.15-0011
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele
01.01.201631.12.2018
Võru
Võru maakond
Toetus 74,35% 109 316 €
Projekti maksumus 147 034 €
Fond: ESF
Võru linna veemajandusprojekt 2.1.0101.09-0057
Loe lähemalt siit
AS Võru Vesi
2.1.1.1 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine
01.03.201031.12.2014
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 3 352 082 €
Projekti maksumus 3 943 625 €
Fond: CF
Võru linna Võrukivi võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine 2014-2020.6.02.15-0066
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine
28.12.201530.06.2016
Võru
Võru maakond
Toetus 90% 3 780 €
Projekti maksumus 4 200 €
Fond: CF
Võru Linnavalitsuse IT-infosüsteemide töökindluse ja turvalisuse suurendamine 3.5.0201.12-0155
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
27.03.201330.06.2013
Võru
Võru maakond
Toetus 78,59% 12 289 €
Projekti maksumus 15 636 €
Fond: ERDF
Võru Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste ühise dokumendihaldussüsteemi loomine 3.5.0200.09-0032
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
3.5.2.1 Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu
20.07.200920.07.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 26 308 €
Projekti maksumus 30 950 €
Fond: ERDF
Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2014-2020.5.04.16-0013
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
15.08.201531.12.2016
Võru
Võru maakond
Toetus 84% 96 135 €
Projekti maksumus 114 446 €
Fond: ERDF
Võru mnt (Männi-Lennu-Vangi tee) kergliiklustee ehitamine 2014-2020.9.01.16-0011
Loe lähemalt siit
Ülenurme Vallavalitsus
2014-2020.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
18.05.201601.03.2018
Tartu maakond
Toetus 57,04% 91 800 €
Projekti maksumus 160 928 €
Fond: ERDF

Lehed

09.03.2017