Sa oled siin

Perioodi 2004-2006 rakendamine

EL struktuurivahendite kasutamine 2004-2006. aastal tugines Eesti Riiklikule Arengukavale, mis on Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud arengudokument ning sisaldab toetust vajavate prioriteetsete valdkondade üksikasjalikku kirjeldust. Mitmeaastase planeerimise vahendina hõlmab arengukava niihästi riiklikke, regionaalseid kui ka valdkondlikke eelisarendatavaid prioriteete, meetmeid ning eesmärke. 

Perioodil 2004–2006 sai Eesti kasutada üle 370 000 euro struktuuritoetust, millele lisandus omaosalus üle 123 000 euro.
Toetus tuli neljast struktuurifondist:

  • Euroopa Sotsiaalfond (ESF, maht üle 69 miljoni euro), mis on suunatud peamiselt tööhõive tõstmisele ja tööturu arendamisele.
  • Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF, maht ligi 233 miljonit eurot), mis toetab majandusarengut ja uute töökohtade loomist.
  • Euroopa Põllumajanduse Arenduse- ja Tagatisfond (EAGGF, maht ligi 57 miljonit eurot), mis toetab põllumajanduse ja maaelu ümberkorraldamist.
  • Kalanduse Arendusrahastu (FIFG, maht 12,5 miljonit eurot), mis toetab kalandussektori arengut.

Eesti kasutas ära 99,2 protsenti ehk üle 368 miljoni euro.

Kolme aasta jooksul loodi ELi toel 13 710 uut töökohta, toetati 1886 ettevõtet ning ehitati ja remonditi 95 km maanteid. Lisaks loodi struktuurifondide toel 835 uut ettevõtet, kaasati 30 578 töötut aktiivsetesse tööturumeetmetesse ning moderniseeriti kaks haiglat.

Failid: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
Eesti Riiklik Arengukava (RAK)08.02.2017 - 09:33doc9.09 MB
09.03.2017