Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
2014-2020.8.2 Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks Fond: CF
Seletuskiri
(pdf, 656.63 KB)
2014-2020.8.2.3 Merereostustõrjevõimekuse kasvatamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 456.43 KB)
2014-2020.9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine
9.1.1-9.1.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.9.1.2 Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine
9.1.1-9.1.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
2014-2020.9.2 Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 469.46 KB)
2014-2020.9.2.2 Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks
9.2.1-9.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.10 Jätkusuutlik transport
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.10 Jätkusuutlik transport
2014-2020.10.1 Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine Fond: CF
Seletuskiri
(docx, 77.79 KB)
2014-2020.10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10.1.2 Uute maanteede ehitamine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10 Jätkusuutlik transport
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.10 Jätkusuutlik transport
2014-2020.10.2 Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine Fond: CF
Seletuskiri
(doc, 43.5 KB)
2014-2020.10.2.1 Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustes Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide, sh siseveeteede ja meretranspordi, sadamate ning eri transpordiliikide ühendamine ja parandamine
10.1.1-10.1.4 ja 10.2.2-10.24 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Tehnilise Järelevalve Amet
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
2014-2020.11.1 Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 49.43 KB)
2014-2020.11.1.1 Telekommunikatsiooni taristu uuendamine ja uue rajamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.11 IKT teenuste taristu
2014-2020.11.2 Nutika teenuste taristu arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 66.94 KB)
2014-2020.11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Seletuskiri
(docx, 20.86 KB)
2014-2020.11.2.2 Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.12 Haldusvõimekus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.12 Haldusvõimekus
2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu Fond: ESF
Inimressursi koolitus ja arendamine
(pdf, 707.3 KB, kinnitatud 01.01.2018)
Inimressursi koolitus ja arendamine
(pdf, 255.1 KB, kinnitatud 01.01.2018)
Seletuskiri
(pdf, 569.9 KB)
2014-2020.12.1.1 Inimressursi koolitus ja arendamine Rahandusministeerium
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Tippjuhtide arendamine
(pdf, 373.88 KB, kinnitatud 01.01.2015)
Tippjuhtide arendamine
(pdf, 82.75 KB, kinnitatud 01.01.2015)
Seletuskiri
(docx, 59.86 KB)
2014-2020.12.1.2 Tippjuhtide arendamine Rahandusministeerium
Seletuskiri
(docx, 76.74 KB)
2014-2020.12.1.3 Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine Rahandusministeerium
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Arendusvõimekuse programm
(docx, 54.22 KB, kinnitatud 10.03.2015)
Seletuskiri
(docx, 32.1 KB)
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 431.21 KB)
2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.12 Haldusvõimekus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.12 Haldusvõimekus
2014-2020.12.2 Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine Fond: ESF
Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine
(pdf, 298.84 KB, kinnitatud 22.12.2017)
Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine
(pdf, 87.55 KB, kinnitatud 22.12.2017)
Seletuskiri
(pdf, 276.46 KB)
2014-2020.12.2.1 Mõjude hindamise süsteemi arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Rahandusministeerium
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.12.2.2 Kaasamise arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Rahandusministeerium
2014-2020.12.2.3 Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Rahandusministeerium
2014-2020.12.2.4 Strateegilise juhtimine arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Rahandusministeerium
2014-2020.12.2.5 Rakke- ja ekspertrühmad
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Rahandusministeerium
2014-2020.12.2.6 Õigusloome kodifitseerimine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Rahandusministeerium
2014-2020.12.2.7 Õigusloome arendamine
12.2.1-12.2.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Rahandusministeerium
2014-2020.12 Haldusvõimekus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.12 Haldusvõimekus
2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 59.27 KB)
2014-2020.12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs) Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Seletuskiri
(pdf, 445.8 KB)
2014-2020.12.3.2 Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
2014-2020.13 Tehniline abi
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.13 Tehniline abi
2014-2020.13.1 Tehniline abi Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 359.99 KB)
lisa_1.pdf
(pdf, 157.1 KB)
2014-2020.13.1.1 Tehniline abi (ERF) Rahandusministeerium
Seletuskiri
(pdf, 359.99 KB)
lisa_1.pdf
(pdf, 157.1 KB)
2014-2020.13.1.2 Tehniline abi (ÜF) Rahandusministeerium

Lehed