Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.3 Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 46.06 KB)
2014-2020.4.3.4 Energia- ja ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(rtf, 319.83 KB)
lisa_1_jl.rtf
(rtf, 66.81 KB)
lisa2.pdf
(pdf, 42.14 KB)
2014-2020.4.3.5 Jäätmete ringlussevõtu toetamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(rtf, 319.83 KB)
lisa_1_jl.rtf
(rtf, 66.81 KB)
lisa2.pdf
(pdf, 42.14 KB)
2014-2020.4.3.6 Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine Aktsiaselts Tallinna Lennujaam
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.4 Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 90.44 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 637.59 KB)
2014-2020.4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 718.95 KB)
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.1 Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(docx, 28.2 KB)
2014-2020.5.1.1 Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 79.49 KB)
2014-2020.5.1.2 Starditoetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.1.4 Ettevõtlusteadlikkus
5.1.1 ja 5.1.3-5.1.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 86.91 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 516.6 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 72.29 KB)
2014-2020.5.1.5 Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 61.38 KB)
2014-2020.5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 462.47 KB)
5.1.7_tart_lisa_1.xlsx
(xlsx, 12.57 KB)
2014-2020.5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 761.26 KB)
2014-2020.5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 139.67 KB)
2014-2020.5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 274.33 KB)
2014-2020.5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.2 Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamine Fond: ERDF
Laenude- ja tagatiste leping
(pdf, 175.05 KB, kinnitatud 15.12.2015)
2014-2020.5.2.1 Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Rahandusministeerium
Ekspordi krediidikindlustuse leping
(docx, 38.28 KB, kinnitatud 21.12.2015)
2014-2020.5.2.1 Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Rahandusministeerium
Fondi Leping
(docx, 116.97 KB, kinnitatud 01.03.2016)
2014-2020.5.2.2 Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Rahandusministeerium
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.3 Loomemajanduse arendamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 683.09 KB)
2014-2020.5.3.1 Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.4 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 184.48 KB)
2014-2020.5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
5.3.5-5.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.6 Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine
5.3.5-5.3.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine
5.3.1-5.3.4 ja 5.3.7 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
2014-2020.5.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 563.97 KB)
2014-2020.5.4.1 Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 317.16 KB)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(rtf, 1.44 MB)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 515.57 KB)
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(pdf, 681.98 KB)
2014-2020.5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)
5.4.3-5.4.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2014-2020.5.4.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)
5.4.3-5.4.4 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Lehed