You are here

Projects supported

Below you can find information about projects which have been supported by European Union Structural Funds.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

Veiste ostmine;Rohusöötade koristusmasinate ostmine;Traktorite ostmine;Rohusöötade koristusmasinate 3.0100...
Loe lähemalt siit
KOOLI- NURME TALU
3.1.1 Investeeringud põllumajandustootmisse
01.07.2004 to 31.12.2004
Võru maakond
Toetus 55,31% 40 822 €
Projekti maksumus 73 810 €
Fond: EAGGF
Veiste ostmine;Sõnnikulaoturite ostmine;Avalduse ja äriprojekti koostamine 3.0100-2106
Loe lähemalt siit
MATI VALLIKIVI KALDA TALU
3.1.1 Investeeringud põllumajandustootmisse
01.04.2005 to 30.09.2008
Hiiu maakond
Toetus 50% 5 254 €
Projekti maksumus 10 507 €
Fond: EAGGF
Veiste toomine Kaugatoma- Lõo alvarile Saaremaal 2.2.0301.11-0088
Loe lähemalt siit
MTÜ Ute
2.2.3.1 Looduse mitmekesisuse säilitamine (Avatud taotlemine)
01.06.2011 to 31.03.2012
Saare maakond
Toetus 90% 54 799 €
Projekti maksumus 60 888 €
Fond: ERDF
VEKA 1.0200.07-2821
Loe lähemalt siit
Fenster Ehitus OÜ
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
12.06.2007 to 12.07.2007
Harju maakond
Toetus 0% 0 €
Projekti maksumus 0 €
Fond: ESF
Vemek Grupp Äriplaan 2014-2020.5.01.002.01.15-0041
Loe lähemalt siit
Vemek Grupp OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
01.08.2015 to 31.07.2016
Tartu maakond
Toetus 79,40% 14 972 €
Projekti maksumus 18 856 €
Fond: ERDF
Vene keele erialakeele kursused 1.0200.06-0867
Loe lähemalt siit
aktsiaselts EGeen
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
23.01.2006 to 30.04.2006
Tartu
Tartu maakond
Toetus 70% 384 €
Projekti maksumus 548 €
Fond: ESF
Vene keele suvekool 2014-2020.1.05.16-0021
Loe lähemalt siit
Sisekaitseakadeemia
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul
06.03.2017 to 04.10.2017
Üleriigilised projektid
Toetus 100% 9 866 €
Projekti maksumus 9 866 €
Fond: ESF
Vene keele testimissüsteemi loomine Tartu Ülikoolis 1.0101-0367
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
1.1.1 Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem
01.04.2006 to 31.10.2008
Ida-Viru maakond
Narva
Toetus 75% 60 034 €
Projekti maksumus 80 046 €
Fond: ESF
Vene või eesti keelt teise keelena õppivate õpilaste keeleoskuse arendamine läbi nende omavahelise koostöö....
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul
01.06.2017 to 31.05.2018
Tartu
Tartu maakond
Toetus 100% 8 981 €
Projekti maksumus 8 981 €
Fond: ESF
Veneerium halukaarik 2014-2020.4.04.16-0100
Loe lähemalt siit
Terratek Osaühing
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
22.02.2016 to 31.03.2016
Võru
Võru maakond
Toetus 80% 2 400 €
Projekti maksumus 3 000 €
Fond: ERDF
Venemaa autotööstusettevõtete pressvormide ja stantside turu-uuringu läbiviimine 1.4.0501.10-3578
Loe lähemalt siit
Zircon Group OÜ
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
05.12.2010 to 28.02.2011
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 4 090 €
Projekti maksumus 8 181 €
Fond: ESF
Venemaa ja naabruspoliitika sihtriikide ärikeskkonna alase magistriõppe ühismooduli arendamine Eesti...
Loe lähemalt siit
Tartu Ülikool
1.2.4.1 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine
01.09.2010 to 31.12.2014
Üleriigilised projektid
Toetus 94,90% 222 195 €
Projekti maksumus 234 145 €
Fond: ESF
Venemaa turu-uuringud 1.4.0501.11-3714
Loe lähemalt siit
Letocz Pocet OÜ
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
07.02.2011 to 01.09.2011
Saare maakond
Toetus 50% 2 270 €
Projekti maksumus 4 540 €
Fond: ESF
Venemaa? Venemaa! Äri võimalikkusest Venemaal. 1.0200.06-1671
Loe lähemalt siit
aktsiaselts ESTIKO - PLASTAR
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
28.09.2005 to 15.12.2005
Tartu
Tartu maakond
Toetus 70% 895 €
Projekti maksumus 1 278 €
Fond: ESF
Venevere veskitiigi taastamine 4.0201-0260
Loe lähemalt siit
Venevere Haridus- ja Kultuuriselts
4.2.1 Keskkonna-infrastruktuur
01.08.2006 to 31.08.2007
Lääne-Viru maakond
Toetus 75% 105 771 €
Projekti maksumus 141 027 €
Fond: ERDF
Vensen AS ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse...
Loe lähemalt siit
Aktsiaselts Vensen
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
05.12.2011 to 01.06.2012
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 3 490 €
Projekti maksumus 6 980 €
Fond: ESF
Venteco ventilatsiooniagregaadi väljatöötamine 3.1.1701.15-2028
Loe lähemalt siit
OÜ Venteco Systems
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
17.03.2015 to 31.08.2015
Pärnu
Pärnu maakond
Toetus 70% 19 950 €
Projekti maksumus 28 500 €
Fond: ERDF
Ventilatsiooni puhastus 2014-2020.5.01.17-0524
Loe lähemalt siit
Asulavent OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
01.10.2017 to 30.09.2018
Tartu
Tartu maakond
Toetus 79,48% 15 000 €
Projekti maksumus 18 873 €
Fond: ERDF
ventilatsiooni puhastusseadmete hankimine 2014-2020.5.01.17-0457
Loe lähemalt siit
Puhas Köök OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
21.03.2017 to 20.03.2018
Harju maakond
Tallinn
Toetus 52,51% 15 000 €
Projekti maksumus 28 567 €
Fond: ERDF
Ventilatsiooni torustiku inspekteerimis - proovide võtmise roboti tehnoloogiaalane nõustamine 1.4.0501.11...
Loe lähemalt siit
Norden Cleaning OÜ
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
01.11.2011 to 01.09.2012
Tartu maakond
Toetus 50% 9 328 €
Projekti maksumus 18 655 €
Fond: ESF
Ventilatsioonirest 2014-2020.4.04.17-0582
Loe lähemalt siit
Stonetek OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
19.07.2017 to 18.07.2018
Saare maakond
Toetus 80% 4 000 €
Projekti maksumus 5 000 €
Fond: ERDF
Ventilatsiooniroboti proovide ladustamise mooduli arendus 3.1.1701.12-0880
Loe lähemalt siit
Norden Cleaning OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
01.08.2012 to 01.06.2013
Tartu maakond
Toetus 100% 16 000 €
Projekti maksumus 16 000 €
Fond: ERDF
Ventilatsiooniseadmete puhastamise seadmete soetamine 1.4.0201.10-1345
Loe lähemalt siit
OÜ Sanvent
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
01.07.2010 to 30.06.2011
Ida-Viru maakond
Toetus 78,21% 6 366 €
Projekti maksumus 8 140 €
Fond: ESF
Ventilatsioonisüsteemide mõõtmise ja reguleerimise tehnoloogiaalane nõustamine 3.1.1701.13-1672
Loe lähemalt siit
Õhukeskus OÜ
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
07.11.2013 to 10.02.2014
Harju maakond
Tallinn
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Ventilatsioonisüsteemide mõõtmise ja reguleerimise tehnoloogiaalane nõustamine 3.1.1701.13-1717
Loe lähemalt siit
OÜ VENTILATSIOONIHOOLDUS
3.1.17.1 Innovatsiooniosakute toetusmeede
20.12.2013 to 27.03.2014
Tartu
Tartu maakond
Toetus 100% 4 000 €
Projekti maksumus 4 000 €
Fond: ERDF
Ventilatsioonisüsteemide puhastamiseks vajalike töövahendite soetamine 1.4.0201.10-1328
Loe lähemalt siit
Vendimeistrid OÜ
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
29.06.2010 to 28.06.2011
Tartu maakond
Toetus 58,47% 6 391 €
Projekti maksumus 10 931 €
Fond: ESF
Veoauto haagise tagauste lukk 2014-2020.5.01.15-0156
Loe lähemalt siit
Trailer Lock OÜ
2014-2020.5.1.2 Starditoetus
11.01.2016 to 10.01.2017
Harju maakond
Tallinn
Toetus 80% 14 810 €
Projekti maksumus 18 513 €
Fond: ERDF
Veoauto ja haagise kassett-tüüpi pealisehituse täislahenduse väljatöötamine 2014-2020.4.04.16-0069
Loe lähemalt siit
Starmast OÜ
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
01.02.2016 to 01.10.2016
Jõgeva maakond
Toetus 80% 4 000 €
Projekti maksumus 5 000 €
Fond: ERDF
Veoauto ja haagise vaheraami ja liigutusmehhanismide täislahenduse väljatöötamine kassett tüüpi kastidele...
Loe lähemalt siit
osaühing AUTO ja METALL
2014-2020.4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak
20.06.2016 to 20.12.2016
Jõgeva maakond
Toetus 80% 4 000 €
Projekti maksumus 5 000 €
Fond: ERDF
Veoautode rehvitööde käivitamine 1.4.0201.09-0521
Loe lähemalt siit
Meelis Koppel FIE
1.4.2.1 Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetus
22.09.2009 to 22.02.2010
Võru maakond
Toetus 78,25% 6 391 €
Projekti maksumus 8 168 €
Fond: ESF

Pages

20.03.2017