You are here

Projects supported

Below you can find information about projects which have been supported by European Union Structural Funds.

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur II. Õpilaskodu rekonstrueerimine 4.0301-0107
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.03.2004 to 01.10.2005
Võru maakond
Toetus 80% 472 294 €
Projekti maksumus 590 368 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur III. Tööpingid 4.0301-0111
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.04.2004 to 31.05.2005
Võru maakond
Toetus 60,28% 25 440 €
Projekti maksumus 42 200 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur IV. IKT õppebaasi areng 4.0301-0112
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
01.06.2004 to 31.08.2005
Võru maakond
Toetus 80% 55 304 €
Projekti maksumus 69 130 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur V. Peahoone rekonstrueerimine II 4.0301-0136
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
15.05.2005 to 01.10.2005
Võru maakond
Toetus 80% 121 597 €
Projekti maksumus 151 996 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur VI. Tehnomaja-laboratooriumi projekteerimine ja juurdeehitus 4...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
4.3.1 Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri arendamine
24.03.2005 to 30.04.2008
Võru maakond
Toetus 76% 1 518 457 €
Projekti maksumus 1 997 969 €
Fond: ERDF
Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimine, puidu- ja...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Kutsehariduskeskus
2.5.2.1 Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine
01.10.2008 to 15.06.2013
Võru maakond
Toetus 100% 5 709 998 €
Projekti maksumus 5 709 998 €
Fond: ERDF
Võrumaa pikaajaliste töötute konkurentsivõime ja aktiivsuse tõstmine eeltingimusena nende...
Loe lähemalt siit
Võrumaa Omavalitsuste Liit
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
01.07.2007 to 31.08.2008
Võru maakond
Toetus 75,14% 166 969 €
Projekti maksumus 222 220 €
Fond: ESF
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator 2.0300.06-0511
Loe lähemalt siit
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator MTÜ
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.11.2006 to 30.06.2008
Võru maakond
Toetus 64,52% 31 789 €
Projekti maksumus 49 273 €
Fond: ERDF
Võrumaa Tehnoloogiainkubaatori jätkuprojekt 2.0300.08-0651
Loe lähemalt siit
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator MTÜ
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.11.2008 to 30.11.2008
Põlva maakond
Valga maakond
Võru maakond
Toetus 100% 1 533 €
Projekti maksumus 1 533 €
Fond: ERDF
Võrumaa Tehnoloogiainkubaatori jätkuprojekt II 2.0300.09-0675
Loe lähemalt siit
Võrumaa Tehnoloogiainkubaator MTÜ
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
01.12.2008 to 31.05.2009
Põlva maakond
Valga maakond
Võru
Võru maakond
Toetus 100% 4 600 €
Projekti maksumus 4 600 €
Fond: ERDF
Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine 2018-2019 2014-2020.5.04.17-0252
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.2018 to 31.12.2019
Võru
Võru maakond
Toetus 84% 45 619 €
Projekti maksumus 54 308 €
Fond: ERDF
Võrumaa toitlustusettevõtetele suunatud koolitus konkurentsivõime suurendamisek 1.0200.07-2322
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
1.2.1 Inimressursi arendamine ettevõtete majandusliku konkurentsivõime suurendamiseks
15.01.2007 to 30.06.2007
Võru maakond
Toetus 69,34% 2 668 €
Projekti maksumus 3 848 €
Fond: ESF
Võrumaa turismi arendamine 2018-2019 2014-2020.5.04.17-0253
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.2018 to 31.12.2019
Võru
Võru maakond
Toetus 84% 53 416 €
Projekti maksumus 63 590 €
Fond: ERDF
VÕRUMAA TURISMI ARENDAMINE, TUNTUSE SUURENDAMINE 2014-2020.5.04.17-0177
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus
2014-2020.5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
01.01.2017 to 31.12.2017
Võru
Võru maakond
Toetus 84% 44 165 €
Projekti maksumus 52 578 €
Fond: ERDF
VÕRUMAA TURISMIINFOKESKUSE REKONSTRUEERIMINE JA TURISMIINFOSÜSTEEMI ARENDAMINE 3.1.1801.10-0010
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
3.1.18.1 Turismiinfo jaotuskanalite toetamine
01.10.2009 to 31.10.2011
Võru
Võru maakond
Toetus 95% 104 054 €
Projekti maksumus 109 531 €
Fond: ERDF
VÕRUMAA TURISMIINFOKESKUSE TURISMIJAOTUSKANALITE SÜSTEEMI ARENDAMINE 3.1.1801.13-0027
Loe lähemalt siit
Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur
3.1.18.1 Turismiinfo jaotuskanalite toetamine
16.08.2013 to 31.05.2014
Võru
Võru maakond
Toetus 95% 15 913 €
Projekti maksumus 16 750 €
Fond: ERDF
Võrumaa väikelasteemade tagasitoomine tööturule 1.0301-0169
Loe lähemalt siit
Võrumaa Tööhõiveamet
1.3.1 Võrdsed võimalused tööturul
01.01.2005 to 31.10.2006
Võru maakond
Toetus 79,42% 74 577 €
Projekti maksumus 93 900 €
Fond: ESF
Võrusoo piirkonnas ettevõtluse arendamiseks vajaliku tugiinfrastruktuuri arendamine (Jaama ja Pika tänava...
Loe lähemalt siit
Võru Linnavalitsus
2.4.3.1 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
16.02.2009 to 31.05.2010
Võru
Võru maakond
Toetus 85% 749 253 €
Projekti maksumus 881 474 €
Fond: ERDF
Võsaniiduki väljaarendamine tootmiseks 2.0300.06-0151
Loe lähemalt siit
osaühing SAME
2.3.1 Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni edendamine
25.08.2004 to 25.05.2005
Jõgeva maakond
Toetus 44,83% 31 523 €
Projekti maksumus 70 318 €
Fond: ERDF
Võsaraie Soomaal 2.0100.06-0823
Loe lähemalt siit
Hemefarm OÜ
2.1.1 Ettevõtete arengu toetamine
17.07.2006 to 31.12.2006
Pärnu maakond
Toetus 69,44% 3 196 €
Projekti maksumus 4 602 €
Fond: ERDF
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid) 3.0703.06-0643
Loe lähemalt siit
MITTETULUNDUSÜHING METSAKRAAVI
3.7.1 Metsamajandus
01.03.2007 to 31.05.2008
Jõgeva maakond
Toetus 50% 6 429 €
Projekti maksumus 12 858 €
Fond: EAGGF
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid) 3.0703.07-0869
Loe lähemalt siit
KOHILA METSASELTS
3.7.1 Metsamajandus
01.05.2007 to 31.05.2008
Rapla maakond
Toetus 50% 2 376 €
Projekti maksumus 4 751 €
Fond: EAGGF
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid);Bensiinimootoriga töötav käsisaag (-saed) 3.0703.07-0942
Loe lähemalt siit
VIRU-LEMMU METSASELTS
3.7.1 Metsamajandus
01.05.2007 to 31.05.2008
Lääne-Viru maakond
Toetus 50% 1 969 €
Projekti maksumus 3 938 €
Fond: EAGGF
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid);Bensiinimootoriga töötav käsisaag (-saed);Bensiinimootorig 3.0703...
Loe lähemalt siit
TALLINNA METSAOMANIKE SELTS
3.7.1 Metsamajandus
25.05.2007 to 31.05.2008
Harju maakond
Toetus 50% 669 €
Projekti maksumus 1 338 €
Fond: EAGGF
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid);Metsamaa maapinna ettevalmistamise seade (-seadmed);Tõstuk 3.0703...
Loe lähemalt siit
MITTETULUNDUSÜHING KLOOSTRI METSASELTS
3.7.1 Metsamajandus
28.04.2006 to 01.08.2008
Harju maakond
Toetus 50% 10 417 €
Projekti maksumus 20 835 €
Fond: EAGGF
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid);Potitaimede istutusvahend (-vahendid);Võsasaag (-saed), võ 3.0703...
Loe lähemalt siit
MITTETULUNDUSÜHING SAARDE ERAMETSAÜHING
3.7.1 Metsamajandus
01.05.2006 to 01.07.2008
Pärnu maakond
Toetus 50% 9 168 €
Projekti maksumus 18 336 €
Fond: EAGGF
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid);Traktori rippesse paigaldatav niiduk (võsaniiduk) (-niiduk 3.0703...
Loe lähemalt siit
TULUNDUSÜHISTU PTP METS
3.7.1 Metsamajandus
24.04.2006 to 31.08.2008
Järva maakond
Toetus 50% 5 862 €
Projekti maksumus 11 724 €
Fond: EAGGF
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid);Traktori rippesse paigaldatav niiduk (võsaniiduk) (-niiduk 3.0703...
Loe lähemalt siit
MTÜ PALAMUSE METSASELTS
3.7.1 Metsamajandus
29.11.2006 to 31.05.2008
Jõgeva maakond
Toetus 50% 2 838 €
Projekti maksumus 5 676 €
Fond: EAGGF
Võsasaag (-saed), võsalõikur (-lõikurid);Vints (vintsid) 3.0703.07-0926
Loe lähemalt siit
METSANDUSE ARENDAMISE ÜHING
3.7.1 Metsamajandus
26.04.2007 to 31.05.2008
Tartu maakond
Toetus 49% 1 065 €
Projekti maksumus 2 173 €
Fond: EAGGF
Võsu kultuurikoja turu-uuringu ja tasuvusanalüüsi koostamine 1.4.0501.11-4055
Loe lähemalt siit
OÜ Loomemaja
1.4.5.1 Teadmiste ja oskuste arendamise toetus
13.06.2011 to 06.09.2011
Harju maakond
Tallinn
Toetus 50% 5 940 €
Projekti maksumus 11 880 €
Fond: ESF

Pages

20.03.2017