Eesti õigusaktid 2014-2020

 • Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus
  seletuskiri
 • Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste seadus (inglise keelne)

  Seadus reguleerib Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa territoriaal- ja naabruspoliitika koostööprogrammide ning enim puudust kannatavate inimeste jaoks loodud Euroopa abifondi vahendite kasutamist 2020. aastani.
                                                                          
  Seadusega pannakse paika riigisisene ülesannete jaotus ning asutuste vastutus. Lisaks antakse ministeeriumidele juhised toetuse andmise tingimuste koostamiseks. Nende alusel tekib taotlejatel võimalus struktuurivahendeid taotleda.

  Kinnitatakse taotleja ja toetuse saaja kohustused ja õigused, toetuse kasutamise ja haldusülesannete täitmise kontrollimise ning toetuse kasutamise jälgimise korraldus, toetuse äravõtmise alused ning vaidemenetluse erisused võrreldes haldusmenetluse seadusega.

  Üldiselt toetuse taotleja ja saaja jaoks süsteem võrreldes perioodiga 2007–2013 ei muutu, samaks jäävad ka toetust vahendavad asutused.

  Uudsena nähakse ette valdkondlike komisjonide moodustamine, mis hakkab jälgima struktuurivahendite eesmärkide elluviimist ja tulemuste saavutamist.
   


Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge