Eesti õigusaktid 2007-2013

  • Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus
    Kokkuvõte: Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus sätestab struktuuritoetuse taotluste menetlemise alused, toetuse andmise ja kasutamisega seotud subjektide õigused ja kohustused, järelevalve alused ning vaidemenetluse korra. Lisaks reguleeritakse eelnõuga osaliselt ka toetuse andmise ettevalmistamist, nt asutuste akrediteerimist.
     
  • 2007-2013 Structural Assistance Act
     

Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge